Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/03/2019

Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears

TECNOLOGIA I INNOVACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019

Afectat per:

Correcció de l’errata advertida en la publicació de les versions catalana i castellana del Decret 17/2019, de 15 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears BOIB núm. 145, de 24 d’octubre de 2019

Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document