Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/03/2007

Decret 17/2007, de 16 de març, de modificació del Decret 61/2006, d'1 de juliol, pel qual es fixen els preus que s'han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2006/2007

EDUCACIÓ \ PREUS PÚBLICS

Decret 17/2007, de 16 de març, de modificació del Decret 61/2006, d’1 de juliol, pel qual es fixen els preus que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2006/2007 BOIB núm. 045 de 2007