Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/12/1989

Decret 162/1989, de 28 de desembre, sobre creació de seccions en el Consell de Pesca de Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CAÇA I PESCA

Decret 162/1989, de 28 de desembre, sobre creació de seccions en el Consell de Pesca de Balears BOCAIB núm. 17 de 1990

Afectat per:

Decret 252/1999, de 10 de desembre de 1999, pel qual es crea el Consell Pesquer BOCAIB núm. 158 de 1999