Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

18/02/2005

Decret 16/2005, de 18 de febrer, de modificació del Decret 107/2004, de 28 de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites a aquest departament

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 16/2005, de 18 de febrer, de modificació del Decret 107/2004, de 28 de desembre, de desconcentració de funcions de la Conselleria de Treball i Formació en les direccions generals adscrites a aquest departament BOIB Núm. 035 de 2005

Afectat per:

Decret 99/2011, de 30 de setembre, de derogació de determinades normes sobre desconcentració de competències BOIB Núm. 153 de 2011