Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/02/2003

Decret 16/2003, de 21 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

EDUCACIÓ

Decret 16/2003, de 21 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions informàtiques BOIB núm. 028 de 2003