Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/01/1998

Decret 16/1998, de 30 de gener, de concessió de bestretes de nòmina per als substituts dels funcionaris de carrera o interins transferits en l'àmbit de l'educació

FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 16/1998, de 30 de gener, de concessió de bestretes de nòmina per als substituts dels funcionaris de carrera o interins transferits en l'àmbit de l'educació BOCAIB núm. 019 de 1998