Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

08/02/1996

Decret 16/1996, de 8 de febrer, pel qual es dicten noves normes amb relació a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les ajudes a què es refereix el Decret 127/1994, de 29 de desembre

AJUTS I SUBVENCIONS \ COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA

Decret 16/1996, de 8 de febrer, pel qual es dicten noves normes amb relació a la presentació de sol·licituds per a la concessió de les ajudes a què es refereix el Decret 127/1994, de 29 de desembre BOCAIB núm. 020 de 1996