Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 16/1990, de 25 de gener, de convocatòria d'ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d'investigació

AJUTS I SUBVENCIONS \ EDUCACIÓ

Decret 16/1990, de 25 de gener,  de convocatòria d'ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d'investigació BOCAIB núm. 29 de 1990

Afectat per:

Correcció d’errors advertits en el Decret 16/1990, de 25 de gener,  de convocatòria d’ajudes per a realitzar tesis doctorals i estudis i treballs tècnics i/o d’investigació BOCAIB núm. 51 de 1990