Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/12/2000

Decret 161/2000, de 22 de desembre, de modificació del Decret 137/2000, de 13 d'octubre, d'organització i funcions del Departament Juridicotributari

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 161/2000, de 22 de desembre, de modificació del Decret 137/2000, de 13 d'octubre, d'organització i funcions del Departament Juridicotributari BOIB núm. 157 Ext. (526) de 2000

Afectat per:

Decret 78/2002, de 31 de maig, pel qual es deroga el Decret 137/2000, de 13 d'octubre, d'organització i funcions del Departament Juridicotributari BOIB núm. 070 de 2002