Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/09/2017

Decret 16/2017, de 13 de setembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament de personal eventual del Gabinet de la Presidència de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 16/2017, de 13 de setembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el

cessament de personal eventual del Gabinet de la Presidència de les Illes Balears BOIB núm. 114 de 2017