Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

28/12/1989

Decret 158/1989, de 28 de desembre, regulant els preus que han de regir les estacions ITV de les Illes Balears

COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA \ PREUS PÚBLICS

Decret 158/1989, de 28 de desembre, regulant els preus que han de regir les estacions ITV de les Illes Balears BOCAIB núm. 014 de 1990

Afectat per:

Correcció d'error advertit en el Decret 158/1989, de 28 de desembre, pel qual es regulen els preus que han regir a les estacions d'ITV de les Illes BOCAIB núm. 029 de 1990

Decret 104/1990, de 13 de novembre, que regula els preus que han de regir en les estacions d'ITV de les Illes Balears BOCAIB núm. 156 de 1990