Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/12/2000

Decret 155/2000, de 15 de desembre, de modificació del Decret 102/1998, de 13 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 155/2000, de 15 de desembre, de modificació del Decret 102/1998, de 13 de novembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB Núm. 156 de 2000

Afectat per:

Decret 77/2001, d'1 de juny, de desenvolupament de determinats aspectes de la llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears  BOIB Núm. 070 de 2001