Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/1989

Decret 155/1989, de 14 de desembre, modificant els Decrets 83/1989, de 21 de setembre, i 88/1989, de 5 d'octubre, per adaptar-los a les peculiaritats pròpies dels sectors agraris i pesquers

AGRICULTURA I RAMADERIA \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 155/1989, de 14 de desembre, modificant els Decrets 83/1989, de 21 de setembre, i 88/1989, de 5 d'octubre, per adaptar-los a les peculiaritats pròpies dels sectors agraris i pesquers BOCAIB núm. 9 de 1990

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015