Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

15/12/2000

Decret 153/2000, de 15 de desembre, pel qual es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ AGRICULTURA I RAMADERIA

Decret 153/2000, de 15 de desembre, pel qual es crea el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica BOIB Núm. 155 de 2000

Afectat per:

Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat BOIB núm. 060 de 2009