Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/12/2000

Decret 152/2000, d'1 de desembre, de declaració d'àrea de rehabilitació integrada del nucli antic de Muro, a l'empara del Decret autonòmic 76/2000, de 5 de maig de 2000, d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integra

TERRITORI I URBANISME \ HABITATGE

Decret 152/2000, d'1 de desembre, de declaració d'àrea de rehabilitació integrada del nucli antic de Muro, a l'empara del Decret autonòmic 76/2000, de 5 de maig de 2000, d'ajudes a la rehabilitació d'habitatges i declaració d'àrees de rehabilitació integrada a les Illes Balears BOIB Núm. 151 de 2000