Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/1989

Decret 152/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis Oficials Farmacèutics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 152/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis Oficials Farmacèutics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 9 de 1990

Afectat per:

 

Correcció d'error advertit en el Decret 152/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis Oficials Farmacèutics de la CAIB BOCAIB núm. 44 de 1990

Decret 70/1990, de 28 de juny, d'aprovació definitiva de la reestructuració dels Serveis Oficials Farmacèutics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 89 de 1990

Decret 97/1997, de 11 de juliol de modificació del decret 152/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis Oficials Farmacèutics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 093 de 1997

Per a més informació podeu descarregar el següent document