Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/03/2016

Decret 15/2016, d'11 de març, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d'abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 15/2016, d'11 de març, de modificació del Decret 51/2008, de 18 d'abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell Financer Interinsular BOIB núm. 033 de 2016