Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

17/02/2006

Decret 15/2006, de17 de febrer, pel qual es modifica el Decret 5/2006, de 27 de gener, pel qual es constitueix l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 15/2006, de17 de febrer, pel qual es modifica el Decret 5/2006, de 27 de gener, pel qual es constitueix l’empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA BOIB núm. 027 de 2006

Afectat per:

Decret 24/2008, de 22 de febrer, pel qual es modifiquen el Decret 5/2006, de 27 de gener, pel qual es va acordar la constitució de l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, i el Decret 15/2006, de 17 de febrer, pel qual es va modificar l'anterior Decret BOIB Núm. 28 de 2008