Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

06/02/2004

Decret 15/2004, de 6 de febrer, pel qual es nomenen el president, el secretari i els vocals de la Comissió Assessora de Dret Civil

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 15/2004, de 6 de febrer, pel qual es nomenen el president, el secretari i els vocals de la Comissió Assessora de Dret Civil BOIB núm. 022 de 2004