Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/02/2001

Decret 15/2001, de 2 de febrer, d'atribució de competències a l'Institut Balear d'Afers Socials

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 15/2001, de 2 de febrer, d'atribució de competències a l'Institut Balear d'Afers Socials BOIB núm. 018 de 2001

Afectat per:

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives BOIB núm. 179 Ext. de 2003