Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/1996

Decret 15/1996, de 25 de gener, pel qual es crea la Comissió de Govern per a Afers Europeus i la Comissió Tècnica Permanent per a Afers Europeus

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 15/1996, de 25 de gener, pel qual es crea la Comissió de Govern per a Afers Europeus i la Comissió Tècnica Permanent per a Afers Europeus BOCAIB núm. 17 de 1996

Afectat per:

Decret 178/1996, de 4 d'octubre, pel qual es creen la Comissió Interdepartamental d'Afers Europeus i la Comissió de Coordinació Tècnica d'Afers Europeus BOCAIB núm. 128 de 1996