Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/02/1992

Decret 15/1992, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament del cànon de sanejament d'aigües establert per la Llei 9/1991, de 27 de novembre

HISENDA I PRESSUPOSTS \ MEDI AMBIENT

Decret 15/1992, de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament del cànon de sanejament d'aigües establert per la Llei 9/1991, de 27 de novembre BOCAIB núm. 034 de 1992

Afectat per:

Decret 132/1995, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament per al desplegament de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües BOCAIB núm. 158 de 1995