Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

27/02/1986

Decret 15/1986, de 27 de febrer, d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TELEVISIÓ I RADIO

Decret 15/1986, de 27 de febrer, d'aprovació del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balears BOCAIB núm. 9 de 1986

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015