Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/02/1985

Decret 15/1985, de 21 de febrer, de modificació de l'article 5 del Decret 83/1984, de 30 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i Seguritat Social

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 15/1985, de 21 de febrer, de modificació de l'article 5 del Decret 83/1984, de 30 d'agost, pel qual s'estableix l'estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat i Seguritat Social BOCAIB núm. 7 de 1985

Afectat per:

Decret 29/1987, de dia 7 de maig, pel qual es crea la Direcció General d'Acció Social i s'autoritza la reestructuració de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social BOCAIB núm. 64 de 1987