Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/1989

Decret 151/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis de Mèdics, Practicants i Comares Titulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ FUNCIÓ PÚBLICA

Decret 151/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis de Mèdics, Practicants i Comares Titulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 162 de 1989

Afectat per:

Correcció d'errades advertides en la publicació del Decret 151/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels Serveis de Mèdics, Practicants i Comares Titulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 13 de 1990

Decret 55/1990, de 17 de maig, que regula la incorporació dels funcionaris sanitaris locals als torns d'atenció continuada a les zones bàsiques de salut on no s'han constituït equips d'atenció primària BOCAIB núm. 63 de 1990

Decret 87/1992, de 18 de novembre, d'aprovació definitiva de la reestructuració dels serveis de metges, practicants i comares titulars de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 147 de 1992

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015