Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/12/2002

Decret 150/2002, de 20 de desembre, de normes complementaries en matèria de joc

JOC

BOIB núm. 156 de 2002 

Afectat per:

Decret 84/2004, d'1 d'octubre, sobre Règim Jurídic de les sales de joc  BOIB núm. 139 de 2004

Decret 19/2006, de 10 de març, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic aplicable a la instal·lació de màquines de joc BOIB núm. 039 de 2006

Decret 43/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de màquines de joc, empreses, establiments dedicats a la seva explotació i altres normes en matèria de joc de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 71 de 2019

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document