Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

06/12/1997

Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ESPORTS I LLEURE

BOCAIB núm. 151, de 6 de desembre de 1997

Afectat per:

Correcció d'errades del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 13, de 27 de gener de 1998

Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 25 de novembre de 1998, per la qual s'amplia el termini d'adaptació d'estatuts dels clubs esportius en l'àmbit de la CAIB, el qual fou establert en el seu dia en virtut de la disposició transitòria del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la CAIB BOCAIB núm. 160, de 17 de desembre de 1998

Ordre del conseller de Treball i Benestar Social, de dia 6 de setembre de 1999, per la qual s'amplia, de forma extraordinària, el termini d'adaptació d'estatuts dels clubs esportius en l'àmbit de la CAIB, el qual fou establert en virtut de la disposició transitòria del Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la CAIB, i posteriorment ampliat en virtut de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de dia 25 de novembre de 1998 BOCAIB núm. 118 de 1999  

Decret 214/1999, d'1 d'octubre, pel qual es modifica el Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 128, de 12 d'octubre de 1999   

Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears BOIB núm. 104, de 2 d'agost de 2014

Per a més informació podeu descarregar el següent document