Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/12/2002

Decret 145/2002, de 13 de desembre, pel qual es modifica el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament de la Comissió de formació continuada de les professions sanitàries de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 153 Ext. (511) de 2002 

Afectat per:

Decret 29/2018, de 14 de setembre, pel qual es regulen la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears, el procediment d’acreditació i les activitats de col·laboració i avaluació que duen a terme experts avaluadors, així com les indemnitzacions que se’n deriven BOIB núm. 114 de 2018