Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

21/12/2001

Decret 144/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea la delegació del govern de les Illes Balears a Brussel·les

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 144/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea la delegació del govern de les Illes Balears a Brussel·les BOIB núm. 511 de 2001

Afectat per:

Decret 30/2002, de 8 de març, de modificació del Decret 144/2001, de 21 de desembre, pel qual es crea la delegació del Govern de les Illes Balears a Brussel·les BOIB núm. 033 de 2002

Per a més informació podeu descarregar el següent document