Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/2001

Decret 142/2001, de 14 de desembre, pel qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ EDUCACIÓ

Decret 142/2001, de 14 de desembre, pel qual s’aprova l’adscripció de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno a la Universitat de les Illes Balears BOIB Núm. 155 de 2001