Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

22/03/1984

Decret 142/1984, de 22 de març, d'institució del règim de gerència urbanística de l'Excm. Ajuntament de Palma de Mallorca

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TERRITORI I URBANISME

Decret 142/1984, de 22 de març, d'institució del règim de gerència urbanística de l'Excm. Ajuntament de Palma de Mallorca BOCAIB núm. 20 de 1984

Afectat per:

Decret 50/1985, de 23 de maig, pel qual es modifica l'apartat 4 de l'article 9 del Reglament de la Gerència d'Urbanisme de l'Excm. Ajuntament de Palma BOCAIB núm. 17 de 1985

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015