Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/06/2018

Decret 14/2018, d’1 de juny, pel qual es crea el Servei de Prevenció de Riscs Laborals propi per al personal docent que presta serveis en els centres docents públics d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

FUNCIÓ PÚBLICA \ EDUCACIÓ