Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/2005

Decret 14/2005, d'11 de febrer, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'administració hidràulica de les Illes Balears

MEDI AMBIENT \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 14/2005, d’11 de febrer, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d’octubre, d’organització i règim jurídic de l’administració hidràulica de les Illes Balears BOIB Núm. 029 de 2005

Afectat per:

Correcció d'una errada que s'ha observat a l'article 4 de la versió catalana del Decret 14/2005, d'11 de febrer, de modificació del Decret 129/2002, de 18 d'octubre, d'organització i règim jurídic de l'Administració Hidràulica de les Illes Balears, publicada en el BOIB número 29 de 19 de febrer de 2005 BOIB núm. 036 de 2005