Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

01/02/2002

Decret 14/2002, de dia 1 de febrer, d'ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

Decret 14/2002, de dia 1 de febrer, d'ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut BOIB núm. 017 de 2002 

Afectat per:

Decret 88/2002, de 21 de juny, de modificació del Decret 14/2002, de dia 1 de febrer, d'ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut BOIB núm. 079 de 2002

Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears BOIB núm. 062 de 2006  

Decret 47/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el Decret 14/2002, d’1 de febrer, sobre ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut BOIB núm. 076 de 2006  

Decret 132/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 14/2002, d’1 de febrer, sobre ordenació de les competències en matèria de sanitat i serveis de salut BOIB núm. 159 de 2007

Decret 111/2011, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears BOIB Núm. 194 de 2011