Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/02/2001

Decret 14/2001, de 2 de febrer, pel qual es crea la Comissió de coordinació en relació amb les encefalopaties espongiformes transmissibles

AGRICULTURA I RAMADERIA \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 14/2001, de 2 de febrer, pel qual es crea la Comissió de coordinació en relació amb les encefalopaties espongiformes transmissibles BOIB núm. 018 de 2001

Afectat per:

Decret 12/2013, de 5 d’abril, pel qual es creen el Consell Autonòmic de Seguretat Alimentària i la Comissió de Coordinació Administrativa BOIB núm. 047 de 2013