Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

23/02/1995

Decret 14/1995, de 23 de febrer, d'assumpció de l'ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'indústria i energia

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Decret 14/1995, de 23 de febrer, d'assumpció de l'ampliació de funcions i mitjans adscrits als serveis traspassats per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'indústria i energia BOCAIB núm. 32 de 1995