Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

11/02/1988

Decret 14/1988, d'11 de febrer, sobre execució dels programes de despesa de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori

HISENDA I PRESSUPOSTS

Decret 14/1988, d'11 de febrer, sobre execució dels programes de despesa de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori BOCAIB núm. 25 de 1988