Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

20/02/1986

Decret 14/1986, de 20 de febrer, de creació de la Junta de Compres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

CONTRACTACIÓ \ RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

Decret 14/1986, de 20 de febrer, de creació de la Junta de Compres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 8 de 1986

Afectat per:

Correcció d'errada BOCAIB núm. 9 de 1986

Correcció d'errada BOCAIB núm. 10 de 1986

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document