Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

13/12/2002

Decret 141/2002, de 13 de desembre, pel qual es nomenen notaris per proveir vacants a l'àmbit territorial de les Illes Balears

NOMENAMENTS I CESSAMENTS

Decret 141/2002, de 13 de desembre, pel qual es nomenen notaris per proveir vacants a l'àmbit territorial de les Illes Balears BOIB núm. 154 de 2002