Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

14/12/2001

Decret 141/2001, de 14 de desembre, de modificació del Decret 154/2000, de 15 de desembre, de modificació del Decret 24/1998, de 20 de febrer, pel qual es regula la gestió del Pla de Recuperació i Millora del Paisatge Urbà (Mirall), pel que fa al Programa de Recuperació i Millora de Façanes en el municipi de Palma

OBRES PÚBLIQUES \ TERRITORI I URBANISME

Decret 141/2001, de 14 de desembre, de modificació del Decret 154/2000, de 15 de desembre, de modificació del Decret 24/1998, de 20 de febrer, pel qual es regula la gestió del Pla de Recuperació i Millora del Paisatge Urbà (Mirall), pel que fa al Programa de Recuperació i Millora de Façanes en el municipi de Palma BOIB Núm. 155 de 2001