Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

30/12/1993

Decret 140/1993, de 30 de desembre, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de protecció de menors

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES \ MENORS I FAMÍLIA

Decret 140/1993, de 30 de desembre, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de protecció de menors BOCAIB núm. 160 de 1993