Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/12/1993

Decret 138/1993, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen determinats articles dels Estatuts de la Fundació Pública de les Balears per a la Música

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ CULTURA

Decret 138/1993, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen determinats articles dels Estatuts de la Fundació Pública de les Balears per a la Música BOCAIB núm. 157 de 1993

Afectat per:

Decret 150/1996, de 12 de juliol, de modificació dels articles 25 i 26 dels Estatuts de la Fundació Pública de les Balears per a la Música BOCAIB núm. 093 de 1996

Decret 246/1999, de 26 de novembre, de modificació dels Estatuts del Consorci Fundació Pública de les Balears per a la Música BOCAIB núm. 151 de 1999

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015