Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

16/12/1993

Decret 136/1993, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca" i del seu Consell Regulador

AGRICULTURA I RAMADERIA \ ECONOMIA I EMPRESA

Decret 136/1993, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca" i del seu Consell Regulador BOCAIB núm. 157 de 1993

Afectat per:

 

Correcció d'error del Decret 136/1993, de dia 16 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca" i del seu Consell Regulador BOCAIB núm. 007 de 1994

Decret 125/1997, de 3 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament de la denominació específica "Sobrassada de Mallorca" i el seu Consell Regulador BOCAIB núm. 131 de 1997

Decret 9/2010, de 29 de gener, pel qual s'adapta el règim jurídic i econòmic del Consell Regulador de la Denominació Específica "Sobrassada de Mallorca" al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat BOIB núm. 020 de 2010

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document