Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

18/07/2003

Decret 133/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Decret 27/1989, de 9 de març, de creació de l'Institut Balear de Sanejament (IBASAN)

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ MEDI AMBIENT

Decret 133/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Decret 27/1989, de 9 de març, de creació de l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN) BOIB núm. 107 de 2003

Afectat per:

Decret 115/2005, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental BOIB núm. 173 de 2005