Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

24/02/2012

Decret 13/2012, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ TRANSPORTS

Decret 13/2012, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Decret 12/2007, de 23 de febrer, d'aprovació dels Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca BOIB núm. 031 de 2012

Afectat per:

Decret 58/2013, de 20 de desembre, d’aprovació dels nous Estatuts del Consorci de Transports de Mallorca BOIB núm. 176 de 2013