Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

02/03/2007

Decret 13/2007, de 2 de març, pel qual s'estableixen les normes de primera venda dels productes pesquers

CAÇA I PESCA

BOIB núm. 039 de 2007

Afectat per:

Decret 22/2018, de 6 de juliol, pel qual es regula el desembarcament, la primera venda, la traçabilitat i el control dels productes pesquers a les Illes Balears BOIB núm. 84 de 2018