Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

25/01/1990

Decret 13/1990, de 25 de gener, convocant ajudes per a protegir sectors de disminuïts, ancians, marginats, infància, drogodependents i persones en estat de necessitat

AJUTS I SUBVENCIONS \ SERVEIS SOCIALS

Decret 13/1990, de 25 de gener, convocant ajudes per a protegir sectors de disminuïts, ancians, marginats, infància, drogodependents i persones en estat de necessitat BOCAIB núm. 21 de 1990

Afectat per:

Correcció d’errors advertits en el Decret 13/1990, de 25 de gener, de convocatòria d’ajudes per a la protecció de disminuïts, ancians, marginats, infància, drogodependència i persones en estat de necessitat BOCAIB núm. 044 de 1990