Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/02/1989

Decret 13/1989, de dia 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes a domicili a través de corporacions Locals i Entitats sense finalitat de lucre

SERVEIS SOCIALS \ AJUTS I SUBVENCIONS

Decret 13/1989, de dia 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes a domicili a través de corporacions Locals i Entitats sense finalitat de lucre BOCAIB núm. 23 de 1989

Afectat per:

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 044 de 2015