Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

11/02/1988

Decret 13/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula el Consell Superior d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SERVEIS SOCIALS

Decret 13/1988, d'11 de febrer, pel qual es regula el Consell Superior d'Acció Social de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 25 de 1988

Afectat per:

Decret 38/1989, de 31 de març, pel qual es modifiquen parcialment la composició del Consell Superior d'Acció Social, la Comissió de Coordinació d'Acció Social i la Comissió Territorial sobre Drogues de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 50 de 1989

Decret 72/1997, de 21 de maig, pel qual es modifica el Decret 38/1989, d'11 d'abril, de modificació del Decret 13/1988, d'11 de febrer, de creació del Consell Superior d'Acció Social de la CAIB BOCAIB núm. 072 de 1997  

Decret 61/2010, de 23 d'abril, pel qual es regulen la composició, l'organització i el funcionament del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears BOIB núm. 065 de 2010