Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

*L'IEA no atèn consultes telefòniques sobre el contingut de la normativa d'aquest repositori. Per a més informació sobre la matèria que cercau podeu contactar amb la conselleria competent o amb el Servei d'Atenció Telefònica (012).

Tornar al llistat de notícies

09/02/1984

Decret 13/1984, de 9 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Viatgers per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

TRANSPORTS

Decret 13/1984, de 9 de febrer, pel qual es regula el règim jurídic de l'atorgament, la modificació i l'extinció de les autoritzacions de Transport Público Discrecional de Viatgers per Carretera, la competència de les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 4 de 1984

Afectat per:

Decret 69/1988, de 7 de setembre, pel qual es regula l'atorgament, modificació i extinció d'autoritzacions de transport públic discrecional i privat complementari, a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOCAIB núm. 113 de 1988